Adatvédelmi tájékoztató

Ön a www.moricz-fgy.sulinet.hu oldalait ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. Nincs szükség regisztrációra a weboldal egyetlen részéhez sem.

A Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezetten felhatalmazást adott. Az oldal látogatása során tudomásunkra jutott adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

A Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

Szolgáltató (weboldal technikai hátterét, működését biztosító felelős szervezet):
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
Székhely címe: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
Titkárság: +36 1 795 2861
Fax: +36 1 795 0036
E-mail: info@kifu.gov.hu
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf. 182.

A Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg.

Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon, más személyes adatait adta meg vagy egyébként a weboldal használata során kárt okozott, a Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája megóvni és azokat viselni. A Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nem tárol "cookie"-kat a weboldalán. (A "cookie" kis információs fájlok, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából.)

A weblap megnyitásakor a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek a weboldal szolgáltatója által, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat a Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nem tárolja, nem elemzi és statisztikát sem készít róla. Ugyanakkor az iskola weboldalát működtető szolgáltató bizonyos személyes adatokat rögzíthet, a törvényi és jogszabályi kötelezettségének megfelelően.

Adatkezelő (www.moricz-fgy.sulinet.hu weboldal létrehozója, szerkesztője):
Kisvárdai Szakképzési Centrum
Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2.
Telefon: (44) 510 – 072
Fax: (44) 510 – 073
Email: szakkepzofgy@gmail.com